Museu Municipal

Plaça Roig i Soler, 1 (Vila Vella) – Tel. 00 34 972 340 709

Situat a l’antiga casa del batlle de sac o governador, va ser inaugurat l’1 de setembre de 1935 i va esdevenir el primer museu d’art contemporani de l’Estat espanyol.

Tossa havia estat des de feia anys un reclam per a molts artistes i la bellesa del seu paisatge ja havia inspirat moltes obres a les darreries del s. XIX.  Però va ser al s. XX, durant els cinc primers anys de la dècada dels anys trenta, que Tossa es convertí en pol d’atracció d’artistes de totes les disciplines i procedències, transformant-se en un important nucli d’avantguarda. Sense oblidar els artistes del país com Rafael Benet o Pere Creixams, que ja sojornaven a Tossa, artistes de la talla de Marc Chagall, André Masson o Georges Kars, van instal·lar-se i treballar a la vila, alguns d’ells fins que va esclatar la Guerra Civil, moment en què aquest període tan fructífer va quedar estroncat.  Però abans que arribés aquest malaurat moment històric, un grup d’intel·lectuals sensibles a l’art fundaren el Museu Municipal, amb la intenció de deixar constància del que s’estava creant en aquells moments i del llegat arqueològic que restava a Tossa i que procedia del jaciment dels Ametllers.

Actualment, el museu custodia bona part de les peces arqueològiques de la vil·la dels Ametllers, així com una important col·lecció d’art.

Menú