Emergències

Emergències
Tel. 112

Policia local
Av. del Pelegrí, 14
Tel. 972 340 135

Bombers
Av. Catalunya, s/n
Tel. 112

Centre d’atenció primària Casa del Mar
Av. Catalunya, s/n
Tel. 972 341 828
www.salutms.cat

Menú