La Vila Vella i entorns

Av. del Pelegrí, 5-13

Consulti horaris de visita al mateix centre:
+34 972 340 905 (Casa de Cultura)

De l’època romana, a més d’altres vil·les menys importants, ens ha quedat la vil·la dels Ametllers.

Descoberta el 1914 pel Dr. Ignasi Melé, la vil·la romana dels Ametllers (s. I a.C. – s. VI d.C.) és una de les més importants de l’antiga província de Tàrraco. Dedicada especialment al conreu de la vinya i a l’exportació de vi de gran consum, és un exemple clàssic d’explotació agrícola a la Mediterrània romana. Arquitectònicament, consta de dues àrees ben diferenciades: la pars urbana i la pars fructuaria.

La pars urbana o zona noble del conjunt, situada en el nivell superior, ens dóna fe de la magnitud de la vil·la a tots nivells, especialment al s. II d.C. Elements com el magnífic conjunt termal, els mosaics, els estucs, el rar menjador d’hivern, el nimfeu (font), o la piscina amb l’imponent conjunt escultòric de marbre de Carrara que es conserva en el Museu Municipal, ens fan palesa l’excepcionalitat de la vil·la.

La pars fructuaria, situada en el nivell inferior, era la zona industrial. Allí s’hi ubicaven els magatzems i les sales de processament dels productes agrícoles. S’hi elaborava vi, oli, salaons i també s’hi guardaven cereals.

Els estils d’os i d’ivori, les ceràmiques, les monedes o les fíbules, que es troben exposades al Museu, són un fidel testimoni de la vida quotidiana de la vil·la.

Menu