Formulari de contacte

    Us informem que les dades facilitades en els formularis d’aquesta web seran tractades per l’Ajuntament de Tossa de Mar per donar resposta a les consultes o sol·licituds d’informació rebudes. Les dades es tractaran en base al vostre consentiment. En cap cas, les dades es comunicaran a altres persones. Així mateix, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Tossa de Mar · CIF P1721500E · Avinguda del Pelegrí, 25 · 17320 Tossa de Mar · Tel. +34 972 340 100 · ajuntament@tossademar.org · www.tossademar.cat
    Podeu consultar tota la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a aquest enllaç.
    Si desitgeu rebre informació turística de Tossa de Mar podeu indicar-ho marcant la casella corresponent. En aquest cas les vostres dades s’incorporaran a la nostra llista de destinataris. En qualsevol moment podeu sol·licitar la baixa.

    Menú